การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ราคากลาง จ้างเหมาดำเนินงานวิจัย (ข้าวพันธุ์ผสมชั่วที่ 5 จำนวน 180 ตัวอย่าง) ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 24 กรกฎาคม 2560 209
จ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงานกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวประจำปี 2560 24 กรกฎาคม 2560 115
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ขอประกาศราคากลางจ้างจัดทำรายงานประจำปี 2559 24 กรกฎาคม 2560 137
จ้างเหมาผลิตบรรจุภัณฑ์ข้าว 24 กรกฎาคม 2560 161
โครงการจัดจ้างพิมพ์หนังสือสรุปผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริของกรมการข้าว ประจำปี 2558-2559 21 กรกฎาคม 2560 152
โครงการจัดจ้างพิมพ์หนังสือ "น้อมนำคำสอน พ่อ" สานต่อปณิธานพัฒนาข้าวไทย 21 กรกฎาคม 2560 153
จ้างเหมาจัดนิทรรศการและการให้บริการทางการเกษตรกับสังคมเมือง ในงาน "เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มบารมี" 21 กรกฎาคม 2560 104
(ฉบับแก้ไข) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรรและราคากลาง จ้างขยายเขตไฟฟ้า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ จำนวน 1 งาน 20 กรกฎาคม 2560 139
จ้างเหมาทำสื่อวิดีทัศน์ 20 กรกฎาคม 2560 111
จ้างพิมพ์รายการตรวจประเมินเบื้องต้นระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ของเกษตรกร กลุ่มประเภท 1 (สำหรับผู้ตรวจประเมิน) 19 กรกฎาคม 2560 154