การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการจ้างเหมาจัดทำตู้ KIOSK (Touch screen) พร้อมติดตั้ง "องค์ความรู้เรื่องข้าว " เวอร์ชั่น 3"(กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 02 พฤศจิกายน 2559 197
ศสส. โครงการเช่าวงจรสื่อสารเพื่อการใช้งานอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายอินทราเน็ต สำหรับเชื่อมโยงเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานกรมการข้าวส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน ๑ ระบบ 02 พฤศจิกายน 2559 118
จัดงานวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้านครนายก 01 พฤศจิกายน 2559 393
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 01 พฤศจิกายน 2559 170
โครงการ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค จำนวน 3 เครื่อง 31 ตุลาคม 2559 231
โครงการเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 เครื่อง 28 ตุลาคม 2559 169
เช่าที่ดินจำนวน 1 แปลง เลขที่ 85 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โฉนดเลขที่ 104 เลขที่ดิน 2 เนื้อที่ 402,945 ตารางวา วัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่ตั้งศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีและแปลงนาทดลอง และค่าเช่าที่ดิน จำนวน 6 แปลง 28 ตุลาคม 2559 108
โครงการจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ 27 ตุลาคม 2559 317
โครงการจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการตรวจประเมินการตรวจรับรองเมล็ดพันธุ์ กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ 27 ตุลาคม 2559 166
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา 27 ตุลาคม 2559 168