การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
จัดผลิตเอกสารเผยแพร่ 30 พฤศจิกายน 2559 232
จัดซื้อมุ้งตาข่ายไนล่อนพลาสติกลองตากข้าว 29 พฤศจิกายน 2559 158
โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหภูมิพลอดลุยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ 28 พฤศจิกายน 2559 76
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง แจ้งความประสงค์เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 28 พฤศจิกายน 2559 10
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง แจ้งความประสงค์เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 28 พฤศจิกายน 2559 10
โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 23 พฤศจิกายน 2559 211
โครงการซื้อผ้าพลาสติกคลุมรมยา (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 23 พฤศจิกายน 2559 184
โครงการซื้อสารฟอสท๊อกซิน (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 23 พฤศจิกายน 2559 192
โครงการจ้างเหมาจัดนิทรรศการงาน "มหัศจรรย์พันธุ์ข้าวมงคล พืชผลของพ่อ"(กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 21 พฤศจิกายน 2559 264
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์คัด 18 พฤศจิกายน 2559 123