การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือเครื่องจ่ายไฟฟ้าชนิดต่างศักย์สูง 11 พฤศจิกายน 2559 95
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือเครื่องขัดข้าว 11 พฤศจิกายน 2559 157
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือเครื่องขัดข้าว 11 พฤศจิกายน 2559 128
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม 11 พฤศจิกายน 2559 136
จัดซื้อชุดปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 10 พฤศจิกายน 2559 75
โครงการ จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุม จำนวน 84 ตัว 09 พฤศจิกายน 2559 155
โครงการ จัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 09 พฤศจิกายน 2559 123
โครงการเช่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ(กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 09 พฤศจิกายน 2559 146
โครงการสอบราคาจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 08 พฤศจิกายน 2559 171
โครงการจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำ และผลผลิตข้าวเปลือก ปี 2560 02 พฤศจิกายน 2559 179