การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการจ้างเหมาจัดทำชุดฝึกปฏิบัติการทดลองการปลูกข้าว จำนวน 1,500 ชุด 28 มิถุนายน 2560 119
ราคากลาง จ้างเหมาวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีโนลิกทั้งหมด,ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH และ FRAP ฤดูนาปรัง 2560 27 มิถุนายน 2560 122
ราคากลาง จ้างเหมาวิเคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีโนลิกทั้งหมด,ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH และ FRAP ฤดูนาปี 2559 27 มิถุนายน 2560 166
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ขอประกาศราคากลางจ้างทำเอกสารคำแนะนำ ภายใตโครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2560/61 27 มิถุนายน 2560 110
ราคากลางโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) จำนวน ๓ รายการ ศูนย์ย์วิจัยข้าวนครราชสีมา 23 มิถุนายน 2560 214
โครงการ การจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสาน 22 มิถุนายน 2560 120
โครงการจ้างวิเคราะห์สารสำคัญและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในตัวอย่างข้าว (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 22 มิถุนายน 2560 150
จ้างออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์สินค้า โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) 21 มิถุนายน 2560 143
ราคากลางครุภัณฑ์การเกษตร 2 รายการ ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 21 มิถุนายน 2560 132
โครงการจ้างทำกรงแมลง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 19 มิถุนายน 2560 117