การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี โครงการ จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันอบ) จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร 25 กันยายน 2560 162
โครงการเช่าบริการอินเตอร์เน็ตของกรมการข้าวในส่วนกลาง ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 12 เดือน 22 กันยายน 2560 120
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาทำ Roll up ผสมพลาสติกแบบหรู เรื่องขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ 20 กันยายน 2560 142
วันที่ 20 กันยายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 20 กันยายน 2560 121
โครงการจ้างทำกรงเลี้ยงทดสอบประสิทธิภาพเชื้อราสาเหตุของโรคแมลงศัตรูข้าว (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 19 กันยายน 2560 2083
โครงการเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง เช่าเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 11 เดือน 30 วัน 14 กันยายน 2560 143
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี 29 สิงหาคม 2560 204
โครงการจ้างเหมานิทรรศการงาน "เกษตรมหัศจรรย์ 2560 พืชกินได้ ไม้ขายดี" (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 23 สิงหาคม 2560 141
(ศมข.ขอนแก่น)ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 23 สิงหาคม 2560 206
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์กำหนดราคากลาง สอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน จำนวน 1 หลัง 22 สิงหาคม 2560 125