การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการจ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวบนพื้นที่สูง ตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 และผลงานวิจัยเด่น 28 ศูนย์วิจัยข้าว 16 ธันวาคม 2559 124
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 16 ธันวาคม 2559 202
โครงการจัดทำโปสเตอร์ เอกสารแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เรื่องข้าว เวอร์ชั่น3 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 16 ธันวาคม 2559 206
ราคากลาง จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว โดยวิธีสอบราคา 14 ธันวาคม 2559 185
โครงการซื้อรถหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 14 ธันวาคม 2559 127
โครงการการจัดจ้างพิมพ์วารสารวิชาการข้าว และจัดพิมพ์ซอง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 14 ธันวาคม 2559 232
จ้างจัดหาวัสดุและอุปกรณ์งานเทศกาลของขวัญจากข้าว ตลาดข้าวชาวนา ส่งความสุขปีใหม่ 2560 ด้วยข้าวคุณภาพ 13 ธันวาคม 2559 94
จัดเช่าอุปกรณ์ในการจัดงานเทศกาลของขวัญจากข้าว ตลาดข้าวชาวนา ส่งความสุขปีใหม่ 2560 ด้วยข้าวคุณภาพ 13 ธันวาคม 2559 102
*แก้ไข*การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 13 ธันวาคม 2559 159
จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ 09 ธันวาคม 2559 159