การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
จ้างทำชุดสื่อโปสเตอร์ เรื่อง มาเรียนรู้การปลูกข้าวกันเถอะ 17 พฤศจิกายน 2559 104
ราคากลาง จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พฤศจิกายน 2559 189
ราคากลาง จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ สำหรับภาคใต้ ปี 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พฤศจิกายน 2559 156
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ 17 พฤศจิกายน 2559 345
ราคากลาง จ้างพิมพ์เอกสารประกอบการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยวิธีกรณีพิเศษ 16 พฤศจิกายน 2559 199
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน 16 พฤศจิกายน 2559 133
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว จ้างเหมาเก็บข้อมูลและตัวอย่างงานวิจัย โดยวิธีตกลงราคา 15 พฤศจิกายน 2559 333
จัดจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน 15 พฤศจิกายน 2559 104
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ประกาศราคากลาง โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 14 พฤศจิกายน 2559 152
โครงการจ้างเหมาจัดทำต้นฉบับวารสารวิชาการข้าว(กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 11 พฤศจิกายน 2559 157