การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ราคากลางครุภัณฑ์การเกษตร 2 รายการ ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 21 มิถุนายน 2560 122
โครงการจ้างทำกรงแมลง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 19 มิถุนายน 2560 111
โครงการจ้างตรวจวิเคราะห์สารคกค้างของสารรมกำจัดแมลง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 19 มิถุนายน 2560 133
จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบการผลิตข้าว GAP ทดสอบคุณภาพทางกายภาพและตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำ และผลิตภัณฑ์ข้าวฯ (Niche Market) ปี 2560 15 มิถุนายน 2560 120
จ้างผลิต Ingo graphics ๒D animation เส้นทางสู่นาแปลงใหญ่ 14 มิถุนายน 2560 143
ราคากลางเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกแห้ง ติดรถไถเดินตาม ขนาด 4 แถว ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 09 มิถุนายน 2560 148
ราคากลาง เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 09 มิถุนายน 2560 254
เครื่องหยอดข้าวเปลือกแห้งติดรถแทรกเตอร์ ขนาด 8 แถว ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 09 มิถุนายน 2560 117
ประกาศ โครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี 2560 สำหรับภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 มิถุนายน 2560 183
โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 08 มิถุนายน 2560 83