การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหภูมิพลอดลุยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ 28 พฤศจิกายน 2559 56
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง แจ้งความประสงค์เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 28 พฤศจิกายน 2559 4
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว เรื่อง แจ้งความประสงค์เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 28 พฤศจิกายน 2559 6
โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 23 พฤศจิกายน 2559 193
โครงการซื้อผ้าพลาสติกคลุมรมยา (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 23 พฤศจิกายน 2559 167
โครงการซื้อสารฟอสท๊อกซิน (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 23 พฤศจิกายน 2559 176
โครงการจ้างเหมาจัดนิทรรศการงาน "มหัศจรรย์พันธุ์ข้าวมงคล พืชผลของพ่อ"(กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 21 พฤศจิกายน 2559 240
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ คือเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์คัด 18 พฤศจิกายน 2559 109
ราคากลาง จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำ และผลผลิตข้าวเปลือก สำหรับภาคใต้ ปี 2560 โดยวิธีสอบราคา 17 พฤศจิกายน 2559 261
จ้างออกแบบเอกสารพร้อมพิมพ์เข้าเล่ม เรื่องศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน 17 พฤศจิกายน 2559 116