การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศราคากลาง สอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ๖ ล้อ ๖ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบกระบะเทท้าย 21 สิงหาคม 2560 126
ประกาศราคากลาง สอบราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ๒๑/๐๘/๖๐ 21 สิงหาคม 2560 105
จ้างนำสื่อมวลชนศึกษาดูงาน การบริหารจัดการนาแปลงใหญ่หลักเณฑ์ใหม่) ปี2560 21 สิงหาคม 2560 142
จ้างพิมพ์หนังสือการรับรองข้าวอินทรีย์แบบกลุ่ม (เพิ่มเติม) 21 สิงหาคม 2560 126
โครงการ จ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในตัวอย่างดิน น้ำ และผลผลิตข้าวเปลือก ปี 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 สิงหาคม 2560 157
ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 17 สิงหาคม 2560 104
จ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์ข้าวพันธุ์ กข ๔๓ 17 สิงหาคม 2560 136
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ขอประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 17 สิงหาคม 2560 117
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ขอประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนขนย้ายกระถางข้าว 17 สิงหาคม 2560 134
จ้างขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี 16 สิงหาคม 2560 107