การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
จ้างทำชุดโปสเตอร์ และจ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าข้าว 27 กรกฎาคม 2560 142
จ้างประชาสัมพันธ์งานโครงการจัดภูมิสถาปัตยกรรมแปลงนาข้าว กองประสานงานโครงการพระราชดำริ 27 กรกฎาคม 2560 154
โครงการ จ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 25 กรกฎาคม 2560 128
ราคากลาง จ้างเหมาดำเนินงานวิจัย (ข้าวพันธุ์ผสมชั่วที่ 5 จำนวน 180 ตัวอย่าง) ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 24 กรกฎาคม 2560 181
จ้างพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงานกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวประจำปี 2560 24 กรกฎาคม 2560 92
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ขอประกาศราคากลางจ้างจัดทำรายงานประจำปี 2559 24 กรกฎาคม 2560 110
จ้างเหมาผลิตบรรจุภัณฑ์ข้าว 24 กรกฎาคม 2560 139
โครงการจัดจ้างพิมพ์หนังสือสรุปผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริของกรมการข้าว ประจำปี 2558-2559 21 กรกฎาคม 2560 129
โครงการจัดจ้างพิมพ์หนังสือ "น้อมนำคำสอน พ่อ" สานต่อปณิธานพัฒนาข้าวไทย 21 กรกฎาคม 2560 128
จ้างเหมาจัดนิทรรศการและการให้บริการทางการเกษตรกับสังคมเมือง ในงาน "เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มบารมี" 21 กรกฎาคม 2560 85