การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
จ้างเหมาส่งเสริมและพัฒนาตราสินค้าข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2560 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ 07 มีนาคม 2560 140
โครงการจ้างจัดงาน "วันสถาปนากรมการข้าว เนื่องในโอกาสครบรอบ 11 ปี" 06 มีนาคม 2560 224
การจ้างทำข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว ประจำปี 2560 03 มีนาคม 2560 90
โครงการจ้างออกแบบและพัฒนาระบบบริการความรู้ตามความต้องการเฉพาะบุคคลจากองค์ความรู้เรื่องข้าว เวอร์ชั่น 3 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 02 มีนาคม 2560 108
จ้างพิมพ์หนังสือรูปแบบการผลิตพืช สำหรับข้าวหอมมะลิไทยอินทรีย์ 01 มีนาคม 2560 133
จ้างเหมาพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน 9 รายการ 28 กุมภาพันธ์ 2560 137
โครงการจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการขยายพันธุ์ข้าว (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 23 กุมภาพันธ์ 2560 128
จ้างเหมาพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดของกลุ่มเกษตรกร 23 กุมภาพันธ์ 2560 86
โครงการ เช่าอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์เพื่อนำเข้าข้อมูลและนำเสนอข้อมูลสารสนเทศด้านข้าว 22 กุมภาพันธ์ 2560 94
โครงการซื้อวัสดุการเกษตร (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 17 กุมภาพันธ์ 2560 115