การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการเช่าอุปกรณ์ทำ Ground Truth 24 มีนาคม 2560 95
โครงการเช่าอุปกรณ์เคลื่อนที่สนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี 24 มีนาคม 2560 81
จ้างเหมาส่งเสริมและพัฒนาตราสินค้าข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2560 20 มีนาคม 2560 99
โครงการจ้างเหมาจัดนิทรรศการ "การจัดนิทรรศการงาน ประชุมวิชาการกรมการข้าว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560" (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 15 มีนาคม 2560 155
โครงการจ้างเหมาทำกรงเลี้ยงแมลง(กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 15 มีนาคม 2560 137
โครงการผลิตสื่อเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ "ตามรอยพ่อ สานต่อปณิธานการพัฒนาข้าวไทย" 14 มีนาคม 2560 106
จ้างเหมาทำสื่อวีดิทัศน์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน 14 มีนาคม 2560 112
จ้างทำคู่มือโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2560 13 มีนาคม 2560 199
การจ้างเหมาจัดทำซองพลาสติกสานเพื่อบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน 365,000 ซอง 09 มีนาคม 2560 131
จัดจ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ความรู้ 07 มีนาคม 2560 154