การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการ จ้างพิมพ์ทะเบียนบันทึกข้อมูลทางบัญชี จำนวน 13 รายการ 07 ธันวาคม 2559 134
โครงการ กรมการข้าวร่วมไว้อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดนทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 07 ธันวาคม 2559 160
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 07 ธันวาคม 2559 115
โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 06 ธันวาคม 2559 122
โครงการซื้อเครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์คัด (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 06 ธันวาคม 2559 217
การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา 06 ธันวาคม 2559 131
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว *แก้ไข*จ้างทำเอกสารและคู่มือชาวนา โดยวิธีตกลงราคา 02 ธันวาคม 2559 197
การจัดซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถไถเดินตาม ชนิดใบผานเปิดร่องขนาด ๔ แถว 02 ธันวาคม 2559 138
จัดซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้วติดรถแทร็กเตอร์ ขนาด ๘ แถว 01 ธันวาคม 2559 153
จัดผลิตเอกสารเผยแพร่ 30 พฤศจิกายน 2559 204