การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการเช่าคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง เช่าเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง ระยะเวลา 11 เดือน 30 วัน 14 กันยายน 2560 105
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี 29 สิงหาคม 2560 177
โครงการจ้างเหมานิทรรศการงาน "เกษตรมหัศจรรย์ 2560 พืชกินได้ ไม้ขายดี" (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 23 สิงหาคม 2560 106
(ศมข.ขอนแก่น)ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 23 สิงหาคม 2560 170
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์กำหนดราคากลาง สอบราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน จำนวน 1 หลัง 22 สิงหาคม 2560 94
โครงการจ้างเหมาจัดนิทรรศการงาน "การสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานและประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนาข้าว ประจำปี 2560" (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 22 สิงหาคม 2560 125
โครงการจ้างทำเอกสารวิชาการประกอบการสัมมนาฯ 22 สิงหาคม 2560 123
โครงการ การจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานและบริเวณ โดยรอบภายในกรมการข้าว 21 สิงหาคม 2560 118
ประกาศราคากลาง สอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ๖ ล้อ ๖ ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี แบบกระบะเทท้าย 21 สิงหาคม 2560 113
ประกาศราคากลาง สอบราคาซื้อซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ๒๑/๐๘/๖๐ 21 สิงหาคม 2560 95