การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้และไม้ประดับบริเวณกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ 2561 ระยะเวลา 11 งวด ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 11 ตุลาคม 2560 88
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน 05 ตุลาคม 2560 95
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงาน จำนวน ๑ ราย ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด 03 ตุลาคม 2560 93
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงาน จำนวน ๔ ราย ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 03 ตุลาคม 2560 71
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 02 ตุลาคม 2560 56
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี โครงการ จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น(น้ำมันอบ) จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร 25 กันยายน 2560 110
โครงการเช่าบริการอินเตอร์เน็ตของกรมการข้าวในส่วนกลาง ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 12 เดือน 22 กันยายน 2560 93
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาทำ Roll up ผสมพลาสติกแบบหรู เรื่องขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์ 20 กันยายน 2560 111
วันที่ 20 กันยายน 2560 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 20 กันยายน 2560 91
โครงการจ้างทำกรงเลี้ยงทดสอบประสิทธิภาพเชื้อราสาเหตุของโรคแมลงศัตรูข้าว (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 19 กันยายน 2560 1344