การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถคอนกรีตเสริมเหล็ก 03 สิงหาคม 2560 81
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 03 สิงหาคม 2560 90
โครงการ จ้างจัดทำของที่ระลึกสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้เกษียณอายุราชการ 03 สิงหาคม 2560 118
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 03 สิงหาคม 2560 88
โครงการจ้างเหมาจัดนิทรรศการงาน "สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ" ครั้งที่ 11 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 02 สิงหาคม 2560 87
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 01 สิงหาคม 2560 85
จ้างพิมพ์หนังสือรูปแบบการผลิตข้าวอินทรีย์ 31 กรกฎาคม 2560 78
โครงการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางด้านการพัฒนาชาวนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา 31 กรกฎาคม 2560 374
ราคากลาง เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว (ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ) 31 กรกฎาคม 2560 159
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย โดยวิธีตกลงราคา จำนวน ๒ รายการ 27 กรกฎาคม 2560 113