การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการจัดทำโปสเตอร์ เอกสารแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เรื่องข้าว เวอร์ชั่น3 (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 16 ธันวาคม 2559 169
ราคากลาง จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว โดยวิธีสอบราคา 14 ธันวาคม 2559 164
โครงการซื้อรถหน่วยบริการเคลื่อนที่เร็ว (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 14 ธันวาคม 2559 107
โครงการการจัดจ้างพิมพ์วารสารวิชาการข้าว และจัดพิมพ์ซอง (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 14 ธันวาคม 2559 215
จ้างจัดหาวัสดุและอุปกรณ์งานเทศกาลของขวัญจากข้าว ตลาดข้าวชาวนา ส่งความสุขปีใหม่ 2560 ด้วยข้าวคุณภาพ 13 ธันวาคม 2559 79
จัดเช่าอุปกรณ์ในการจัดงานเทศกาลของขวัญจากข้าว ตลาดข้าวชาวนา ส่งความสุขปีใหม่ 2560 ด้วยข้าวคุณภาพ 13 ธันวาคม 2559 85
*แก้ไข*การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 13 ธันวาคม 2559 140
จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ 09 ธันวาคม 2559 128
การจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสานขนาดใหญ่ (Jumbo bag) 07 ธันวาคม 2559 159
โครงการ ซื้อครุภัณฑ์เผยแพร่และโฆษณา 07 ธันวาคม 2559 151