การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวสินเหล็กกรอบปรุงรส 10 July 2563 38
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม Black Jasmine Rice Cider 10 July 2563 37
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ 09 July 2563 39
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาจัดทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว (ผลิตภัณฑ์ข้าวตัง) 08 July 2563 39
โครงการจ้างเหมาจัดงาน"การประกวดข้าวเพื่อรับรองและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี 2563" (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 01 July 2563 26
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรือง กำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาจัดทำชุดปฏิบัติทดลองการปลูกข้าว จำนวน 540 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 June 2563 26
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาจัดทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว (ผลิตภัณฑ์ผงปรุงสำเร็จรูปรสลาบจากข้าวอินทรีย์) 30 June 2563 42
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี 2563 29 June 2563 71
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาหน่วยงานภายนอกตรวจประเมินระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed) ปี 2563 27 June 2563 49
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์และระบบการผลิตข้าว GAP ปี พ.ศ. 2563 โดยวิธีคัดเลือก 23 June 2563 59