การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างออกแบบและจัดชุดนิทรรศการเคลื่อนที่โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 26 กรกฎาคม 2561 13
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางจ้างจัดทำชุดฝึกปฏิบัติการทดลองการปลูกข้าว จำนวน 1,250 ชุด 26 กรกฎาคม 2561 19
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง งานจ้างพัฒนาแปลงนาสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ 26 กรกฎาคม 2561 13
โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 25 กรกฎาคม 2561 24
ราคากลางจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 (ศวข.ชุมแพ) 24 กรกฎาคม 2561 24
จัดจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ เรื่อง เผยแพร่ผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2561 24 กรกฎาคม 2561 62
โครงการซื้อสารเคมี (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 23 กรกฎาคม 2561 23
จ้างเหมาจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 20 กรกฎาคม 2561 19
โครงการจ้างเหมาวิเคราะห์ สารกลุ่ม neonicotinoid (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 20 กรกฎาคม 2561 21
โครงการจ้างเหมาวิเคราะห์ สารกลุ่ม neonicotinoid (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 20 กรกฎาคม 2561 11