การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ตารางกลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ช้ันพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 (18 ม.ค.61-1) 22 มกราคม 2561 19
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ราคากลางซื้อวัสดุการผลิต จำนวน 4 รายการ 18 มกราคม 2561 30
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ราคากลางซื้อน้ำมันอบลดความชื้น จำนวน 1 รายการ 18 มกราคม 2561 19
โครงการจ้างเหมาจัดนิทรรศการงาน "วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561" (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 18 มกราคม 2561 31
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ช้ันพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2560 (17ม.ค.61-10) 17 มกราคม 2561 19
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ช้ันพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2560 (17ม.ค.61-9) 17 มกราคม 2561 17
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ช้ันพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2560 (17ม.ค.61-8) 17 มกราคม 2561 23
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ช้ันพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2560 (17ม.ค.61-7) 17 มกราคม 2561 16
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ช้ันพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2560 (17ม.ค.61-6) 17 มกราคม 2561 18
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ช้ันพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2560 (17ม.ค.61-5) 17 มกราคม 2561 13