การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
จัดซื้อเครื่องหยอดข้าวแห้งติดรถแทร็กเตอร์ ขนาด ๘ แถว 13 มกราคม 2560 161
ราคากลางน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี 11 มกราคม 2560 110
โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 09 มกราคม 2560 98
การจัดซื้อกระสอบปอบรรจุเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวและถั่วลิสง 06 มกราคม 2560 131
โครงการจ้างเหมารวบรวมข้อมูล (data collection) จัดระเบียบข้อมูล(data wrangling)และแสดงผลข้อมูลในรูปแผนที่ (data visualization and interactive maps) (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 05 มกราคม 2560 179
โครงการ การจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสาน 05 มกราคม 2560 217
โครงการ การจัดซื้อกระสอบปอ 05 มกราคม 2560 134
จัดซื้อเครื่องโรยเมล็ดพันธุ์ข้าวงอก 29 ธันวาคม 2559 316
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โครงการ เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 29 ธันวาคม 2559 95
ราคากลาง โครงการจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ สำหรับภาคใต้ ปี 2560 โดยวิธีพิเศษ 28 ธันวาคม 2559 131