การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
จ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์ข้าวพันธุ์ กข ๔๓ 17 สิงหาคม 2560 103
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ขอประกาศราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 17 สิงหาคม 2560 89
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ขอประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนขนย้ายกระถางข้าว 17 สิงหาคม 2560 93
จ้างขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี 16 สิงหาคม 2560 80
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศราคากลางจ้างเหมาเอกชนขนย้ายกระถางข้าว เพื่อจัดภูมิสภาปัตยกรรมแปลงนาข้าวประกอบพระเมรุมาศ โดยวิธีพิเศษ 16 สิงหาคม 2560 40
ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ราคากลาง จ้างเหมาดำเนินงานวิจัย (ข้าวพันธุ์ผสมชั่วที่ 3) 15 สิงหาคม 2560 89
จ้างพิมพ์เอกสารบันทึก ORG-02 สำหรับเกษตรกร 15 สิงหาคม 2560 155
ประกาศราคากลางการสอบราคาซื้อเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ 12 สิงหาคม 2560 100
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง(รถดำนานั่งขับ 8 แถว) 11 สิงหาคม 2560 92
จัดจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน 11 สิงหาคม 2560 115