การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมปฏิบัติงาน จำนวน ๑ ราย ตำแหน่ง ผู้รับจ้างเหมารายเดือน 31 ตุลาคม 2560 70
(ศมข.ขอนแก่น)ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางจัดจ้างบริการพนักงานขับรถยนต์ ปี 2561 27 ตุลาคม 2560 84
(ศมข.ขอนแก่น)ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางจ้างผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี ปี 2561 27 ตุลาคม 2560 64
โครงการจ้างเหมาจัดทำต้นฉบับวารสารวิชาการข้าว (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 25 ตุลาคม 2560 118
โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 16 ตุลาคม 2560 87
จ้างเหมาบำรุงรักษาต้นไม้และไม้ประดับบริเวณกรมการข้าว ประจำปีงบประมาณ 2561 ระยะเวลา 11 งวด ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 11 ตุลาคม 2560 83
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน 05 ตุลาคม 2560 92
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงาน จำนวน ๑ ราย ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด 03 ตุลาคม 2560 89
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงาน จำนวน ๔ ราย ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย 03 ตุลาคม 2560 67
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 02 ตุลาคม 2560 51