การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
จัดจ้างเหมาทำโล่รางวัล 09 พฤษภาคม 2560 138
โครงการ จ้างทำชุดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 08 พฤษภาคม 2560 194
จ้างทำคู่มือแนวทางการกำหนดมาตรฐานศูนย์ข้าวชุมชน โครงการย่อยที่2 เสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนและเครือข่าย ปี2560 05 พฤษภาคม 2560 221
เช่าคูหาแสดงสินค้า 05 พฤษภาคม 2560 78
จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ 28 เมษายน 2560 100
จ้างเหมาส่งเสริมและพัฒนาตราสินค้าข้าวสำหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market) ปี 2560 21 เมษายน 2560 142
จ้างเหมาส่งเสริมการจัดทำระบบการบริหารจัดการโรงสีข้าว เพื่อขอรับการรับรองและการตรวจประเมินโรงสีข้าว 21 เมษายน 2560 125
ซื้อเครื่องสกัดน้ำมันรำข้าวบีบเย็นและเครื่องกรองขนาดเล็ก 19 เมษายน 2560 333
ราคากลางจ้างเหมาจัดทำกล่องบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ฯ กมข. 10 เมษายน 2560 90
ซื้อข้าวเปลือกเพื่อใช้ในโครงการวิจัยคุณสมบัติทางเคมีกายภาพและการใช้ประโยชน์จากรำ กากรำ และน้ำมันรำข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่า 10 เมษายน 2560 111