การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (เครื่องวัดศักย์ของน้ำในใบพืช) ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 15 พฤศจิกายน 2560 79
ราคากลาง ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (กล้องถ่ายภาพความร้อน) ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ 15 พฤศจิกายน 2560 78
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี โครงการ จ้างขนส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวซื้อคืนจากแปลงขยายพันธุ์ ฤดูฝน ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔๖๑,๘๖๓.๘๐ บาท 15 พฤศจิกายน 2560 82
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี โครงการ ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวซื้อคืนจากแปลงขยายพันธุ์ ข้าว กข๔๑ ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔๘๕,๒๕๙ กิโลกรัม 15 พฤศจิกายน 2560 92
ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี ประกาศราคากลาง รถเกษตรขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมกระบะดั๊ม ขนาดเครื่องยนต์ 14 แรงม้า 14 พฤศจิกายน 2560 113
(ศมข.ขอนแก่น) ประกาศราคากลางจัดจ้างพนักงานช่วยปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 14 พฤศจิกายน 2560 69
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 14 พฤศจิกายน 2560 118
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ 13 พฤศจิกายน 2560 58
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางการจ้ดซื้อคุรภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 13 พฤศจิกายน 2560 55
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางการจ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสานขนาดใหญ่ (Jumbo bag) ปี 2561 13 พฤศจิกายน 2560 52