การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 02 กุมภาพันธ์ 2561 31
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนข้าวขาวดอกมะลิ 105 จ/ฝ/60 (14 โครงการ) 31 มกราคม 2561 32
โครงการซื้อผ้าพลาสติกคลุมรมยา (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 30 มกราคม 2561 31
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 29 มกราคม 2561 26
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดจ้างพัฒฯาเครื่องตรวจวัดและประมวงสัญฐานวิทยาของข้าว จำนวน 1 ชุด 24 มกราคม 2561 32
เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๕ เครื่อง 24 มกราคม 2561 30
โครงการเช่าคอมพิวเตอร์และโน๊ตบุ๊ค (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 23 มกราคม 2561 33
ตารางกลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ช้ันพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 (18 ม.ค.61-10) 22 มกราคม 2561 35
ตารางกลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ช้ันพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 (18 ม.ค.61-9) 22 มกราคม 2561 36
ตารางกลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ช้ันพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 (18 ม.ค.61-8) 22 มกราคม 2561 27