การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ุศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ปุ๋ย 10 พฤษภาคม 2562 76
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง กำหนดราคากลางงานจ้างเหมาจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่พร้อมป้ายแสดงข้อมูลประกอบ ประจำปี 2562 10 พฤษภาคม 2562 52
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา 08 พฤษภาคม 2562 49
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 พฤษภาคม 2562 52
การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี2562 02 พฤษภาคม 2562 134
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศจ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮจ 513 กรุงเทพมหานคร 02 พฤษภาคม 2562 23
จัดจ้างนำสื่อมวลชนศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี2562 02 พฤษภาคม 2562 93
สำนักบริหารกลาง ประกาศราคากลางงานราคากลางจ้างเหมาประชาสัมพันธ์การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๒ 30 เมษายน 2562 59
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาออกแบบและติดตั้งป้ายเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 09 เมษายน 2562 44
โครงการจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์สาร tricyclazole และจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์สารเคมีทางการเกษตร (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 09 เมษายน 2562 101