การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างงานโครงการจิตอาสา "วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ รักเอยรักลูก" เนื่องในโอกาสวันฌแลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 05 August 2563 16
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงชงดื่มจากข้าวฮางงอก 31 July 2563 35
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาจากข้าวลืมผัว 31 July 2563 35
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์กระถางย่อยสลายได้จากฟางข้าวและแกลบ 31 July 2563 41
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวต้มพร้อมทาน 31 July 2563 31
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรจากข้าวหอมกระดังงา 31 July 2563 33
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวงอกผง ๔ ชนิด 21 July 2563 33
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวฮางกาบาพลัส 21 July 2563 33
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งโดนัทสำเร็จรูปจากแป้งข้าวหอมมะลิ 21 July 2563 34
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาจัดทำและพัฒนาข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ Niche Market เพื่อการตลาดและประชาสัมพันธ์ ปี ๒๕๖๓ 21 July 2563 39