การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ช้ันพันธุ์ขยาย ฤดูฝ ปี 2560 (16 ม.ค.61-3) 17 มกราคม 2561 0
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ช้ันพันธุ์ขยาย ฤดูฝ ปี 2560 (16 ม.ค.61-2) 17 มกราคม 2561 0
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ช้ันพันธุ์ขยาย ฤดูฝ ปี 2560 (16 ม.ค.61-1) 17 มกราคม 2561 0
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนข้าว สปต.1 ข/ฝ/60 (11 โครงการ) 16 มกราคม 2561 3
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อแคร่เหล็กรองรับเมล็ดพันธุ์ ปี 2561 12 มกราคม 2561 4
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อสารเคมีสำหรับคลุกและรมเมล็ดพันธุ์ ปี 2561 12 มกราคม 2561 5
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ตารางแสดงวงดงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (อ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างทำป้ายร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี Good Rice Seed Shop โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 มกราคม 2561 5
โครงการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 09 มกราคม 2561 16
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนข้าว สปต.1 จ/ฝ/60 (13 โครงการ) 09 มกราคม 2561 10
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 รุ่น 2 (5 มกราคม 2561-2) 05 มกราคม 2561 11