การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข/ฝ/60 (1 โครงการ) 12 กุมภาพันธ์ 2561 23
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข/ฝ/60 (5 โครงการ) 12 กุมภาพันธ์ 2561 21
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อตาข่ายกันนก 07 กุมภาพันธ์ 2561 21
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง จ้างเหมาดำเนินงานจัดทำข้อมูลส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 02 กุมภาพันธ์ 2561 25
โครงการซื้อสารเคมี (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 02 กุมภาพันธ์ 2561 22
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 02 กุมภาพันธ์ 2561 31
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนข้าวขาวดอกมะลิ 105 จ/ฝ/60 (14 โครงการ) 31 มกราคม 2561 32
โครงการซื้อผ้าพลาสติกคลุมรมยา (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 30 มกราคม 2561 30
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 29 มกราคม 2561 26
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ จัดจ้างพัฒฯาเครื่องตรวจวัดและประมวงสัญฐานวิทยาของข้าว จำนวน 1 ชุด 24 มกราคม 2561 32