การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ราคากลางจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์เบื้องต้น โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 (ศวข.ชุมแพ) 24 กรกฎาคม 2561 140
จัดจ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ เรื่อง เผยแพร่ผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2561 24 กรกฎาคม 2561 352
โครงการซื้อสารเคมี (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 23 กรกฎาคม 2561 115
จ้างเหมาจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 20 กรกฎาคม 2561 132
โครงการจ้างเหมาวิเคราะห์ สารกลุ่ม neonicotinoid (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 20 กรกฎาคม 2561 98
โครงการจ้างเหมาวิเคราะห์ สารกลุ่ม neonicotinoid (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 20 กรกฎาคม 2561 105
กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางงานจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือสรุปผลการดำเนินงานโครงการ ๕ ประสาน สืบสานเกษรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ปี ๒๕๖๐ จำนวน 500 เล่ม 20 กรกฎาคม 2561 81
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลางจ้างเหมาตรวจรับรองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้มาตรฐานสหภาพยุโรป 20 กรกฎาคม 2561 89
โครงการซื้อสารเคมี (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 19 กรกฎาคม 2561 118
โครงการจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ฐานข้อมูลโรคข้าวที่สำคัญ พร้อมอบรมวิธีการใช้ และ maintenance 1 ปี หลังส่งมอบงาน (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 19 กรกฎาคม 2561 184