การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 27 กุมภาพันธ์ 2561 48
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาระบบการตรวจสอบและออกใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 23 กุมภาพันธ์ 2561 45
โครงการซื้อหมึกพิมพ์ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 23 กุมภาพันธ์ 2561 38
โครงการซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 23 กุมภาพันธ์ 2561 35
โครงการ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ "ตามรอยพ่อ สานต่องานข้าวเพื่อแผนดิน" กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว 23 กุมภาพันธ์ 2561 37
จัดจ้างพิมพ์คู่มือเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 14 กุมภาพันธ์ 2561 48
โครงการจ้างทำพลาสติกสาน (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 14 กุมภาพันธ์ 2561 39
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ขอประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างผู้ช่วยนักวิจัย โครงการศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง 13 กุมภาพันธ์ 2561 45
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข/ฝ/60 (1 โครงการ) 12 กุมภาพันธ์ 2561 54
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการ จัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนข้าวขาวดอกมะลิ 105 ข/ฝ/60 (5 โครงการ) 12 กุมภาพันธ์ 2561 44