การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ประกาศราคากลางจัดจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว 13 November 2561 176
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2562 12 November 2561 107
ศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ปฏิบัติการ (ฐานรากเสาเข็มตอก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 November 2561 114
โครงการจ้างเหมาจัดทำต้นฉบับวารสารวิชาการข้าว (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 07 November 2561 151
โครงการจัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวบุรีรัมย์ จำนวน 1 ชุด 06 November 2561 127
โครงการจัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอำนาจเจริญ จำนวน 1 ชุด 06 November 2561 168
ประกาศกำหนดราคากลาง งานจ้างเหมาจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจตามศาสตร์พระราชา เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561" 06 November 2561 148
ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี : ราคากลาง โครงการซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน 06 November 2561 135
โครงการซื้อหมึกพิมพ์ (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 31 October 2561 142
กองเมล็ดพันธุ์ข้าว เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครนายก 29 October 2561 123