การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
จ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร 16 สิงหาคม 2561 129
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างเหมาจัดทำเอกสาร) 16 สิงหาคม 2561 134
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลโครงการศึกษาวิถีตลาดและส่วนแบ่งผลประโยชน์ระหว่างชาวนากับผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานข้าว 10 สิงหาคม 2561 100
การจัดจ้างพิมพ์รายงานผลการดำเนินงาน สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1 รายการ 08 สิงหาคม 2561 194
ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (โครงการวัชพืช) ศวข.ชุมแพ 07 สิงหาคม 2561 126
ราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (โครงการวัชพืช) ศวข.ชุมแพ 07 สิงหาคม 2561 103
ราคากลางจ้างเหมาวิเคราะห์ ข้าวพันธุ์ผสมชั่วที่ 7 (โครงการวัชพืช) ศวข.ชุมแพ 07 สิงหาคม 2561 132
ราคากลางจ้างเหมาวิเคราะห์ ข้าวพันธุ์ผสมชั่วที่ 5 (โครงการวัชพืช) ศวข.ชุมแพ 07 สิงหาคม 2561 113
ราคากลางจ้างเหมาวิเคราะห์ ข้าวพันธุ์ผสมชั่วที่ 5 (โครงการวัชพืช) ศวข.ชุมแพ 07 สิงหาคม 2561 141
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาโครงการติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกรมการข้าว 07 สิงหาคม 2561 129