การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลางซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์ 17 พฤษภาคม 2561 30
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการตรวจประเมินโครงการเกษตรอินทรีย์ 16 พฤษภาคม 2561 34
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ด้านการบริการบริหารจัดการข้อมูลรองรับและสนับสนุนการทำงานด้านเทคนิคของคณะทำงานจัดทำ (Agri-Map) 09 พฤษภาคม 2561 43
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศราคากลางเช่าอุปกรณ์ทำ Ground Truth 09 พฤษภาคม 2561 35
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลางจ้างเหมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูป (เครื่องดื่มน้ำส้มสายชูหมักข้าวไร่ดอกข่า) 09 พฤษภาคม 2561 44
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศราคากลางซื้ออุปกรณ์ Gin Conference 09 พฤษภาคม 2561 34
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูแล้ง ปี 2561 รุ่น 1(4 พฤษภาคม 2561-3) 08 พฤษภาคม 2561 42
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูแล้ง ปี 2561 รุ่น 1(4 พฤษภาคม 2561-2) 08 พฤษภาคม 2561 41
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูแล้ง ปี 2561 รุ่น 1(4 พฤษภาคม 2561-1) 08 พฤษภาคม 2561 54
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครือข่ายส่วนกลาง 03 พฤษภาคม 2561 51