การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
(ศมข.ขอนแก่น)ประกาศราคากลางจัดจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานโครการฯนาแปลงใหญ่ ปี 2561 04 ธันวาคม 2560 19
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 15 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2560 จำนวน 251,900 กิโลกรัม 01 ธันวาคม 2560 28
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 15 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 จำนวน 725,770 กิโลกรัม 01 ธันวาคม 2560 28
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 จำนวน 678,700 กิโลกรัม 01 ธันวาคม 2560 27
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 จำนวน 877,800 กิโลกรัม 01 ธันวาคม 2560 23
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2560 จำนวน 643,500 กิโลกรัม 01 ธันวาคม 2560 24
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว กข15 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 จำนวน 672,330 กิโลกรัม 01 ธันวาคม 2560 25
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี ราคากลางติดตั้งมิเตอร์น้ำปะปาขยายเขตบ้านพักศูนย์ฯพร้อมท่อเมนส่งน้ำประปา จำนวน 1 รายการ 30 พฤศจิกายน 2560 21
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ช้ันพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2560 จำนวนเงิน 240,241 บาท 30 พฤศจิกายน 2560 21
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ช้ันพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2560 จำนวนเงิน 143,572 บาท 30 พฤศจิกายน 2560 17