การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดงานเปิดบ้านนวัตกรรมแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ ปี ๒๕๖๑ 23 พฤษภาคม 2561 31
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลางจ้างเหมาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์แปรรูป (ไอศกรีมข้าวพญาลืมแกง) 22 พฤษภาคม 2561 41
โครงการจ้างเหมาจัดนิทรรศการงาน "เกษตรมหัศจรรย์ 2561 เกษตรสร้างสุข ยุคดิจิตอล" (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 18 พฤษภาคม 2561 33
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างพัฒนาระบบรายงานสถานการณ์ข้าวเพื่อสนับสนุนภารกิจตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 พฤษภาคม 2561 38
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนข้าวปทุมธานี 1 จ/ล/61 จำนวน 4 ราย 18 พฤษภาคม 2561 51
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนข้าวปทุมธานี 1 จ/ล/61 จำนวน 4 ราย 18 พฤษภาคม 2561 51
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนข้าวปทุมธานี 1 ข/ล/61 จำนวน 5 ราย 18 พฤษภาคม 2561 27
ศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี ขอส่งประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีได้รับการจัดสรรและราคากลาง(อ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างซิ่งมิใช่งานก่อสร้าง 17 พฤษภาคม 2561 34
ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา เรื่องตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 17 พฤษภาคม 2561 46
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประกาศราคากลางจ้างพิมพ์เอกสารการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ 17 พฤษภาคม 2561 34