การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ช้ันพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2560 (4 ธ.ค.60-2) 04 ธันวาคม 2560 20
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ช้ันพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2560 (4 ธ.ค.60-1) 04 ธันวาคม 2560 17
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ช้ันพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2560 (30 พ.ย.60) 04 ธันวาคม 2560 22
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ตารางราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการช่วยเสริมการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 04 ธันวาคม 2560 27
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ตารางราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการช่วยเสริมการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 04 ธันวาคม 2560 18
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ตารางราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการช่วยเสริมการปฏิบัติงานโครงการเกษตรอินทรีย์ 04 ธันวาคม 2560 19
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ตารางราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการช่วยเสริมการปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์รายตัน 04 ธันวาคม 2560 17
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ตารางราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการช่วยเสริมการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมระบบการกษตรแบบแปลงใหญ่ 04 ธันวาคม 2560 17
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนข้าวสันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2560 (2 โครงการ) 04 ธันวาคม 2560 14
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนข้าวปทุมธานี 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2560 (5 โครงการ) 04 ธันวาคม 2560 16