การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
โครงการซื้อพลาสติกรองตาก(กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 02 March 2563 3
โครงการจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 20 February 2563 70
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศราคากลางจัดจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 20 February 2563 154
ประกาศราคากลาง กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว โครงการจ้างเหมาจัดทำกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding) 05 February 2563 57
ประกาศราคากลาง กองเมล็ดพันธ์ุข้าว กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกระสอบบรรจุเมล็ดพันธ์ุข้าว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 05 February 2563 121
ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา : ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (เครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว) 29 January 2563 69
ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี : ประกาศราคากลางจ้างเหมาเก็บเกี่ยวนวดข้าว(ด้วยรถเกี่ยวนวด)พร้อมขนย้ายข้าวพันธุ์คัดพันธุ์หลักขาวดอกมะลิ 105 27 January 2563 110
สำนักบริหารกลาง ประกาศราคากลางราคากลางจ้างเหมาประชาสัมพันธ์โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 23 January 2563 82
ประกาศราคากลาง กองเมล็ดพันธ์ุข้าว กรมการข้าว เรื่อง จ้างเหมาจัดทำกระสอบพลาสติกสานโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าว ปี2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 23 January 2563 83
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 2 รายการ) 21 January 2563 91