การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
ศูนย์เทคโนยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศเผยแพร่ราคากลางเช่าอุปกรณ์สำหรับการแสดงผลข้อมูลและพิมพ์แผนที่ติดตามสถานการณ์การปลูกข้าวโดยใช้ดาวเทียม 12 ตุลาคม 2561 81
โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (กองวิจัยและพัฒนาข้าว) 12 ตุลาคม 2561 97
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานเช่าอุปกรณ์สำหรับงานการแสดงผลข้อมูลและพิมพ์แผนที่ติดตามสถานการณ์การปลูกข้าว 12 ตุลาคม 2561 78
ศูนย์เทคโนยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศเผยแพร่ราคากลางเช่าเครืองคอมพิวเตอร์ 11 ตุลาคม 2561 86
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 11 ตุลาคม 2561 73
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ และตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารเคมีตกค้างในดิน น้ำ และผลผลิตข้าว ปี 2561 09 ตุลาคม 2561 81
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศราคากลางซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ 05 ตุลาคม 2561 98
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่ราคากลางซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตตถ์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก โดยวิธีคัดเลือก 19 กันยายน 2561 113
กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาหน่วยงานภายนอก (Outsource) ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม และทดสอบคุณภาพทางกายภาพ ปี 2561 14 กันยายน 2561 128
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางPop up and X Banner 10 กันยายน 2561 118