การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาตรวจรับรองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ตามมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สหภาพยุโรป (GI-EU) 25 August 2563 36
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศราคากลางจ้างผลิตสารคดีเผยแพร่ผลงาน Model Smart Farmer ด้านข้าว ตามคุณสมบัติ 6 ข้อ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปี 2563 24 August 2563 33
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาจัดทำผลิตภัณฑ์แป้งจากข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง 17 August 2563 31
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาจัดทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง 17 August 2563 29
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาจัดทำสื่อวีดิทัศน์ข้าว GI : ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง 14 August 2563 30
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เผยแพร่ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ 13 August 2563 27
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาพิมพ์หนังสือรายงานผลการดำเนินงานกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 11 August 2563 44
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศจัดจ้างทำชุดนิทรรศการ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปี2563 06 August 2563 30
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศจัดจ้างทำสื่อเผยแพร่ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปี2563 06 August 2563 29
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาผลิตสารคดีโทรทัศน์โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี ๒๕๖๓ 06 August 2563 26