การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวงอกผง ๔ ชนิด 21 July 2563 12
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวฮางกาบาพลัส 21 July 2563 12
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์แป้งโดนัทสำเร็จรูปจากแป้งข้าวหอมมะลิ 21 July 2563 11
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาจัดทำและพัฒนาข้อมูลข้าวตลาดเฉพาะ Niche Market เพื่อการตลาดและประชาสัมพันธ์ ปี ๒๕๖๓ 21 July 2563 17
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกบรรจุข้าวสุญญากาศ 20 July 2563 12
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาประชาสัมพันธ์ผลการประกวดข้าวเพื่อรองรับ และส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ประจำปี ๒๕๖๓ 15 July 2563 21
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาจัดทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว (ผลิตภัณฑ์ขนมปังอบกรอบจากข้าวอินทรีย์) 15 July 2563 21
ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง กำหนดราคากลาง จ้างงานโครงการจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 15 July 2563 4
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้กรอกข้าวฮ้าว 10 July 2563 23
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์คุกกี้จากแป้งข้าวดอย 10 July 2563 19