การกำหนดราคากลาง

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันเผยแพร่ ฮิต
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลกรอบจากปลายข้าว 28 May 2563 2
เปิดเผยราคากลางจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี 22 May 2563 8
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ (บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากฟางข้าว) 22 May 2563 6
สำนักบริหารกลาง เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการผลิตข้าวและพัฒนาชาวนา รวมทั้งผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๓ 21 May 2563 3
ประกาศกองวิจัยและพัฒนาข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษเพาะความงอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 May 2563 2
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่สครับผิวและแชมพูผสมครีมนวดผมจากข้าว 07 May 2563 14
กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาจัดทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว (ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวกล้อง) 07 May 2563 21
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศราคากลางซื้อวัสดุสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ 27 April 2563 9
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 27 April 2563 7
สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์คู่มือเจ้าหน้าที่ และคู่มือเกษตรกรภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563 22 April 2563 28