สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศจ้างเหมาวางผังแปลงโครงการตั้งศูนย์เรียนรู้การทำนาโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

K1 15 09 63