สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศจัดจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

K01 09 09 63 2