กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว
เผยแพร่ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๔ รายการ  
รายละเอียด...