กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาออกแบบและจัดพิมพ์เอกสารแคตตาล็อกประชาสัมพันธ์

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาออกแบบและจัดพิมพ์เอกสารแคตตาล็อกประชาสัมพันธ์  
รายละเอียด...