กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาตรวจรับรองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง ตามมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สหภาพยุโรป (GI-EU)

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว
เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาตรวจรับรองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง
ตามมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สหภาพยุโรป (
GI-EU)  
รายละเอียด...