กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว เผยแพร่ราคากลางจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลกรอบจากปลายข้าว

กองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว
เผยแพร่ราคากลาง
จ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์วาฟเฟิลกรอบจากปลายข้าว
รายละเอียด...