ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง กำหนดราคากลางงาจ้างออกแบบและติดตั้งป้าย พร้อมจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

รายละเอียดแนบ