สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์คู่มือเจ้าหน้าที่ และคู่มือเกษตรกรภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2563

K22 04 63