สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2563

K15 04 63