สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว ประกาศราคากลางจัดซื้อเครื่องคัดทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2563

K14 04 63