ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง กำหนดราคากลางงานจ้างโครงการจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์โครงการพระราชดำริพื้นที่ภาคใต้

รายละเอียดแนบ