ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี : ประกาศราคากลางจ้างเหมาเก็บเกี่ยวนวดข้าว(ด้วยรถเกี่ยวนวด)พร้อมขนย้ายข้าวพันธุ์คัดพันธุ์หลักขาวดอกมะลิ 105

 

โครงการจ้างเหมาเก็บเกี่ยวนวดข้าว (ด้วยรถเกี่ยวนวด) พร้อมขนย้ายข้าวพันธุ์คัดพันธุ์หลักขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 249.0 ไร่