ประกาศราคากลาง จัดทำสื่อเผยแพร่ ภายใต้โครงการต้นแบบศูนย์ข้าวชุมชนแปลงใหญ่ลดต้นทุนการผลิตข้าวเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

K03 19 07 62