ประกาศกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางจ้างเหมาทาสีเคลือบพื้นกันลื่นและกันเชื้อรา บริเวณอาคารศูนย์เรียนรู้โครงการพระราชดำริ โรงเรียนข้าวและชาวนา

รายละเอียดแนบ