ประกาศราคากลาง การจัดจ้างนำสื่อมวลชนศึกษาดูงานการบริหารจัดการนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี62 สำนักส่งเสริมการผลิตข้าว

K01 19 07 62