กองประสานงานโครงการพระราชดำริ เรื่อง กำหนดราคากลางงานจ้างเหมาจัดทำแปลงเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่พร้อมป้ายแสดงข้อมูลประกอบ ประจำปี 2562

รายละเอียดแนบ