กองเมล็ดพันธุ์ข้าว เผยแพร่ราคากลางจัดซื้อกระสอบบรรจุเมล็ดพันธุ์ โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม