โครงการจ้างเหมาจัดนิทรรศการ โครงการ การจัดงานและกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ภายใต้หัวข้อ "พระบิดาแห่งการวิจัยข้าวไทย" (กองวิจัยและพัฒนาข้าว)

04122018 0001 Page 01

04122018 0001 Page 02

04122018 0001 Page 03

04122018 0001 Page 04

04122018 0001 Page 05

04122018 0001 Page 06

04122018 0001 Page 07

04122018 0001 Page 08

04122018 0001 Page 09

04122018 0001 Page 10