ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

รายละเอียดเพิ่มเติม