จัดจ้างทำกระสอบพลาสติกสาน ภายใต้โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี2561

K 25 12 60