ศูนย์วิจัยข้าวลพบุรี : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 

รถเกษตรขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมกระบะดั๊ม ขนาดเครื่องยนต์ 14 แรงม้า