ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ตารางราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมปฏิบัติงาน จำนวน ๒ ราย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่

รายละเอียดเพิ่มเติม