กองประสานงานโครงการประราชดำริ เรื่อง จ้างเหมาทำชุดฝึกปฏิบัติการทดลองการปลูกข้าว จำนวน 2000 ชุด

รายละเอียดเพิ่มเติม