ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ตารางราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการช่วยเสริมการปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์รายตัน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี : ตารางราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการช่วยเสริมการปฏิบัติงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์รายตัน