กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ขอประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างทำข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว ประจำปี ๒๕๖๑

ขอประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างทำข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว ประจำปี ๒๕๖๑  คลิ๊ก...