ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนข้าวสันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2560 (2 โครงการ)

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ : ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนข้าวสันป่าตอง 1 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2560 (2 โครงการ) คลิกดูรายละเอียด.....