ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 15 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2560 จำนวน 251,900 กิโลกรัม

ดูรายละเอียด