ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว กข 15 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 จำนวน 725,770 กิโลกรัม

ดูรายละเอีวด