ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ตารางราคากลางโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2560 จำนวน 877,800 กิโลกรัม

ดูรายละเอียด